Συντήρηση Καυστήρων Πετρελαίου

Συντήρηση Καυστήρα από Αδειούχους έμπειρους τεχνικούς

Τα συνεργεία της Athens Oil αποτελούνται από τεχνικούς, αδειούχους του Υπουργείου Βιομηχανίας, που διαθέτουν γνώση, πείρα και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζουν την ασφαλή και σίγουρη λειτουργία του καυστήρα χωρίς βλάβες κατά την διάρκεια του χειμώνα. Παραδίδουν καυστήρες με τέλεια ρύθμιση για την μέγιστη θερμική απόδοση με τους λιγότερους ρύπους και φυσικά οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου ως και 30%.

Η Athens Oil επίσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ετήσια συντήρηση του καυστήρα που αφ’ ενός είναι υποχρεωτική από τον νόμο, αφ’ εταίρου προλαμβάνει τις βλάβες κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν οι αδειούχοι τεχνικοί:

Καθαρισμό του λέβητα
Συντήρηση του καυστήρα
Ρύθμιση του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση
Έκδοση φύλλου ελέγχου για το ΠΕΡΠΑ
Οποιαδήποτε επισκευή στο λεβητοστάσιο
Τοποθέτηση ηλεκτρονικής αντιστάθμισης για μείωση της κατανάλωσης έως 30%
Αντικατάσταση – τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα στις καλύτερες τιμές της αγοράς για οποιαδήποτε μάρκα θέλετε
EnerSave-Plus

Συντήρηση Καυστήρων Φυσ.Αερίου